GDPR og personvern

25 mai 2018 ble personvernfordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) innført i Norge.

Hensikten med lovverket er å øke personvernet på internett.

I kontekst av å gjennomføre spørreskjemaundersøkelser er det i hovedtrekk følgende punkt som skal ivaretas:

  • Respondenten har krav på å vite hva svarene skal brukes til og hvordan besvarelsen blir lagret og håndtert
  • Respondenten har krav på innsyn i sine persondata
  • Respondenten har krav til å få slettet sine persondata
  • Respondenten har krav på innsyn i hvorledes data

Dersom man samler inn personopplysninger må man derfor ha en databehandleravtale som definerer ansvarsforhold.

Ifølge Datatilsynet er opplysninger knyttet til navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsnummer eller dynamisk ip-adresse regnet som personopplysninger. Også opplysninger om atferdsmønstre er regnet som personopplysninger.

I eksempelvis en medarbeiderundersøkelse vil respondenten være 100% anonym. Denne anonymiteten er absolutt og betyr respondenten er både anonym ovenfor deg som kunde og mottaker av rapporten, men også for Get Insight Now som behandler spørreskjemaet og besvarelse. Til tross for at respondenten er 100% anonym betrakter likevel Get Insight Now at besvarelsen vil kunne gi et bilde av et atferdsmønster, samt at personverndata også vil kunne benyttes som bakgrunnsvariabler for å stadfest f.eks. avdelingstilhørighet. Således faller dette inn under datatilsynets regelverk.

Som behandlingsansvarlig er Get Insight Now ansvarlig for å behandle personopplysninger på en lovlig, transparent og rettferdig måte, slik at respondentens rettigheter er ivaretatt. Slutt å kopier

I praksis betyr det at dine respondenter kan henvende seg til Get Insight Now og få informasjon om formålet med den aktuelle undersøkelsen og be om å få slettet sine personopplysninger. Vi er tilgjengelig via e-post til alle respondenter og har en responstid på maksimalt tre dager.