.

Medarbeiderundersøkelse i 2021

Hvordan gjennomføre en medarbeiderundersøkelse

En enkel infografikk som visualiserer gjennomføringsprosessen av en medarbeiderundersøkelse