Kundeundersøkelser

Våre kundeundersøkelser gir deg innsikt i relevante spørsmål knyttet til «Net Promotor Score», kundelojalitet og kjøps-/kundeopplevelse. Du får mulighet til å tilpasse kundeundersøkelsen ved å legge til eller trekke fra spørsmål.
Hva er viktig for kunden din? Hva skal til for at kunden din kommer tilbake? Er din bedrift konkurransedyktig nok? Tar du avgjørelser basert på din egen kunnskap eller nøye undersøkelser av kundens behov?

GetInsightNow gir deg innsikten du trenger. Nå.

Hvordan fungerer kundeundersøkelsen?

  • Ta kontakt og få tilsendt undersøkelsen til gjennomsyn. Velg om du ønsker standardundersøkelsen, eller om du vil gjøre tilvalg. Det er ingen begrensning på antall respondenter.
  • Vi sammenstiller resultatene fra undersøkelsen i resultatrapporter. Resultatrapportene blir levert i standardformat (Excel) med tilvalgmuligheter slik at vi kan tilpasse bedre.
  • Vi tilbyr i tillegg delrapporter, eksempelvis basert på region, kundesegment og lignende. Det vil være anledning til å sammenligne delrapport med totalrapport.
  • Vi tilbyr oppfølgende pulsundersøkelser som fokuserer på utfordringer avdekket i standardundersøkelsen.

Hva får du?

  • Kundeundersøkelser som gir deg innsikt og bedre beslutningsgrunnlag
  • Bedre innsikt i kundereisen og i dine kunders ønsker og behov
  • Muligheten til å identifisere hva som øker kundelojaliteten
  • Muligheten til å måle effekten av markedsføring
  • Muligheten til å måle effekt av tiltak og sammenligne utviklingen fra år til år
  • Sikre konkurransefortrinn dine konkurrenter ikke har

Hvorfor Get Insight Now?

Vi gir deg tallene du trenger. Kundeundersøkelser er et viktig steg for å effektivisere din bedrift og øke konkurransedyktighet. Vi leverer kostnadseffektive tjenester til avtalt tid, avtalt pris og med avtalt kvalitet.

Get Insight Now gir deg innsikten du trenger. Nå.

Ta kontakt