Medarbeiderundersøkelse

Vår medarbeiderundersøkelse fokuserer på motivasjon, engasjement, lojalitet og ambassadør-villighet. Den behandler tema som tilhørighet, kommunikasjon og ledelse. Du kan tilpasse undersøkelsen ved å legge til eller trekke fra spørsmål.
Du kan trygt velge oss. Vi har solid faglig forankring gjennom 10 års erfaring fra HR-feltet og med gjennomføring av HR-undersøkelser.

Registrer deg nedenfor eller send oss en e-post for å få en medarbeiderundesøkelse gratis tilsendt for gjennomsyn. 

Medarbeiderundersøkelse

Hvordan fungerer det:

 • Se gjennom medarbeiderundersøkelsen og foreta eventuelle endringer eller tilvalg.
 • Oversend liste over respondenter (e-post) samt avdelingstilhørighet.
 • Get Insight Now gjennomfører medarbeiderundersøkelsen og står som garantist for anonymitet.
 • Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen oppsummeres i kvantitative rapporter.
  • Avdelingsrapporter med «benchmark» som fokuserer på resultatet av medarbeiderundersøkelsen i sin helhet.
  • Pulsundersøkelser som fokuserer på funn avdekket i hovedundersøkelsen tilbys.

Pris fra NOK 19.000 eks. mva.

  Velger du Get Insight Now får du innsikt:

  • Hva påvirker motivasjonen til dine medarbeidere?
  • Hva er driverne av tilfredshet og mistilfredshet?
  • Lojalitet og langsiktighet i arbeidsforholdet
  • Hvordan omtaler medarbeiderne arbeidsplassen til andre?

  Det første steget er å definere den overordnede hensikten og målsetningen med medarbeiderundersøkelsen. Dette må først og fremst være bestemt i topp- og linjeledelsen. Her er noen eksempler på hensikt og mål med medarbeiderundersøkelsen:

  • Alle ansatte får en stemme. De får også muligheten til å prioritere tiltak og dermed påvirke sin egen arbeidsplass
  • Lederne får muligheten til å justere tiltak og strategi
  • Lederne får bedre innsikt til å treffe de rette tiltakene, noe som vil fremme engasjement og skape et arbeidsmiljø. Dette vil påvirke ansatte positivt ved prestasjoner

  Ta kontakt