Medlemsundersøkelser

Leder du et særforbund, et idrettslag eller en forening? Ønsker du mer informasjon om dine medlemmers trivsel, mobbeproblematikk eller organisasjonens sosiale miljø? Vi gjennomfører medlemsundersøkelser der vi definerer spørsmålene sammen med deg og fokusområdene som er mest relevante for deg, dine medlemmer og din organisasjon.

GetInsightNow gir deg innsikten du trenger. Nå.

Medlemsundersøkelser

Hvordan fungerer det?

 • Ta kontakt og vi avdekker dine behov sammen.
 • Vi sammenstiller resultatene fra undersøkelsen i resultatrapporter. Resultatrapportene blir levert i standardformat (Excel) med tilvalgmuligheter.
 • Vi tilbyr i tillegg delrapporter, eksempelvis basert på region, kundesegment og lignende. Det vil være anledning til å sammenligne delrapport med totalrapport.
 • Vi tilbyr oppfølgende pulsundersøkelser som fokuserer på utfordringer avdekket i standardundersøkelsen.

Hva får du?

 • Rapporter som gir deg innsikt og bedre beslutningsgrunnlag
 • Bedre innsikt i dine medlemmers trivsel, ønsker og behov
 • Muligheten til å avdekke kritiske psykososiale forhold som eksempelvis mobbing
 • Muligheten til å måle effekt av tiltak og sammenligne utviklingen fra år til år

Hvorfor Get Insight Now?

Vi leverer kostnadseffektive tjenester til avtalt tid, avtalt pris og med avtalt kvalitet. Vi gir deg tallene du trenger.

GetInsightNow gir deg innsikten du trenger. Nå.

Ta kontakt

  Hva påvirker svarprosenten?

  Hvor mange som svarer på din spørreundersøkelse avhenger av to faktorer:

  1. Hvor enkelt det er å svare
  2. Hvor lang tid det tar å svare

  Det må være enkelt og kjapt for medlemmene dine å svare på undersøkelsen.
  Muligheten til å kunne svare enkelt fra telefon burde også inkluderes.

  En lang og krevende undersøkelese vil ta for mye tid. Derfor er det viktig å informere om lengden på undersøkelsen før start.
  Eksempel: «Det vil ta deg cirka 3 min å svare på denne undersøkelsen»

  Vi ser frem til å hjelpe deg. Få innsikten du trenger i dag.