Prosjektevaluering

Er du en prosjektleder eller prosjekteier som ønsker å lære av tidligere erfaringer fra gjennomførte prosjekter? Vår prosjektevaluering fokuserer på måloppnåelse, avvik, endringer og kommunikasjon i prosjekter. Du vil få nyttig innsikt i prosjektets styrker og svakheter. Denne innsikten kan brukes til evaluering, kvalitetssikring og videreutvikling. Slik vil du enklere kunne forbedre og optimalisere ditt neste prosjekt.

Get Insight Now gir deg innsikten du trenger. Nå.

Hvordan fungerer det?

  • Ta kontakt og bli tilsendt vår prosjektevaluering til gjennomsyn. Velg om du ønsker standardundersøkelsen eller om du vil gjøre tilvalg.
  • Vi sammenstiller resultatene fra undersøkelsen i resultatrapporter. Resultatrapportene blir levert i standardformat (Excel) med tilvalgmuligheter.
  • Vi tilbyr i tillegg delrapporter.

Hva får du?

  • Rapporter som gir deg innsikt og bedre beslutningsgrunnlag
  • Muligheten til å lære av positive og negative erfaringer i prosjekt
  • Muligheten til å måle effekt av tiltak og sammenligne fra prosjekt til prosjekt

Hva inngår i en prosjektevaluering?

Prosjektevaluering er en objektiv og systematisk evaluering av et prosjektresultat eller en prosjektprosess.

Når vi tar for oss prosjektevaluering for din bedrift har vi som formål å sikre en god ledelses- og gjennomføringsprosess. Organisasjonen skal få tilstrekkelig kompetanse til å fullføre prosjektoppgaver. Det er flere faktorer og metoder vi tar i bruk. Blant annet; vurdere organisasjonens modenhet, prestasjonsmåling, SWOT-analyse, sjekklister og lignende.

Ta kontakt

Vurderingsprosess

Get Insight Now vurderer grunnlaget til bedriften din og ser om oppstart av prosjektet er tilstrekkelig. Vi ser om prosjektmål er innfridd og velger ulike alternativer for din bedrift.

Hva vurderer vi i en prosjektevaluering?

  • Oppstartsgrunnlaget
  • Måloppfyllelse
  • Valg av ulike alternativer
  • Evalueringsmetode

Ta kontakt

Hvorfor Get Insight Now?

Vi leverer kostnadseffektive tjenester til avtalt tid, avtalt pris og med avtalt kvalitet. Vi gir deg tallene du trenger.

Get Insight Now gir deg innsikten du trenger. Nå.

Ta kontakt